2015. június 21., vasárnap

Paleo-véleménycsere

Régóta nem írtam blogbejegyzést. Ennek egyik oka korábban az volt, hogy a paleósok részéről teljes közöny fogadta a bejegyzéseket, a blogot, mint ma is, üzenő falnak használták és használják. Lehet, hogy érdekesebb blogbejegyzéseket kellett volna írnom, de saját árnyékomat én sem tudom átlépni. Manapság már megnyilvánulni is ritkán érzek késztetést, amit egy kibontakozó  állapot indokol.
A paleo terjedő népszerűsége több változást idézett elő a mozgalomban. Egyrészt megjelentek az önjelölt próféták, akik tetszetős teóriákkal maguk köré toboroztak egy csomó olyan paleóst, akik vágynak a különlegességekre és vonzódnak az extremitásokhoz. Nem véletlen, hogy sok ilyen ember van a paleósok táborában, hiszen a nyugati környezetben maga a paleo is extremitásnak tűnik. De aki a jól megalapozott tudományos paleót követi, az tapasztalhatja, hogy a mindennapi paleo gyorsan elveszíti a különlegességét. Éljük a természetes mindennapi paleo életünket, örülünk az eredményeknek, megszoktuk, hogy hülyének néznek minket, leszoktunk a hittérítésről, és a paleo további finomításaira és az életmódunk fejlesztésére figyelünk. A két paleomagazin (Paleo konyha és Paleolit Életmód Magazin) ezt a célt szolgálja.
Vannak azonban, akiknek ez uncsi, ők mindig újabb dolgokra vágynak, s ezt az igényt elégítik ki az önjelölt próféták, akik nem egyszer hajmeresztő, de jól hangzó nézetekkel rukkolnak elő. Jól hangzóak, mert izgalmasak, megmozgatják a fantáziát – csak esetleg szembemennek a tudományos tényekkel – persze tudományos publikációkra hivatkozva. A paleóban ma már a tudományos megalapozás alapkövetelmény, kérdés, ki mennyi munkát öl bele.
Az újdonsült véleményvezérek olyan új teóriákat dobnak be, amelyek bár megalapozatlanok, de izgalmas kulcsszavakra építenek, és magyarázni vélnek olyan dolgokat, amiket az átlag paleós nem ért. sok embernek pár év paleózás után támadtak panaszaik, amelyekért a paleót kezdték okolni. Az új próféták tudni vélik a választ, s a hirtelen köpönyeget váltó régi paleósok elkezdték a fejemhez vagdosni frissen tanult „tudásukat”. Kezdetben igyekeztem válaszolgatni, de amikor hirtelen mindenki okosabbnak kezdte érezni magát, s bármilyen ésszerű érvet vagy vizsgálatot idéztem válaszként, csak dühödt kritikát kaptam cserébe, lemondtam a vitáról. Nehéz, de nem is akarok az újdonsült próféták által gyártott tetszetős teóriákkal vitatkozni.
A paleomozgalom lényegét az a gyógyuló rengeteg ember alkotja, akik kisebb-nagyobb félreértésekkel, de a paleo lényegét követve élnek, s nem a hangos, vezérek körül csoportosuló kisebbség.
A paleomozgalom tömeghatásra törekszik, népegészségügyi célokat tűzött ki, ezt szolgálja a webszájtom, a magazinok – és ezt szolgálja az Update1-el kötött stratégiai szövetség. Az a minősíthetetlen hangnem, amit az elitista paleósok megengedtek maguknak a szövetség kommentálásakor, megdöbbentett. Rá kellett ébredjek, hogy a paleósok is csak olyanok, mint a magyar társadalom. Bármikor felszínre lehet hozni legműveltebb körökben is a primitív előítéleteket és a zsigeri gyűlöletet. Sokan gyorsan elfelejtették, honnan jöttek, s mit köszönhetnek a hazai paleo megszületésének. Ugyanazok, akik olyannyira vevők manapság a tudományos köntösbe bújtatott tévedésekre, lelkesen részeseivé és alakítóivá váltak az ellenem irányuló lincshangulatnak. Nem gondolták végig, de ők ezzel arra szavaznak, hogy a paleo maradjon csak meg egy szűk kör életmódjának – a többiek csak dögöljenek meg. Engem ez a „mi vagyunk a kiválasztottak” gondolkodás háborít fel leginkább. Senki nem kiválasztott, hanem mindenki megtévesztett áldozata a nyugati orvoslásnak, dietetikának és közegészségügynek. Akik már megszabadultak ettől, azoknak kötelességük volna segíteni azokat, akik még elhiszik az egészségnyomorító propagandát. A cél mindenki felszabadítása, a cél az, hogy egyszer majd a paleo elvein alapuljon a hivatalos étrend. Ez nem csak azok érdeke, akik még a nyugati étrenden vegetálnak, hanem minden paleósnak is érdeke, mert a paleo terjedésével lesz olcsóbb a paleo, a közétkeztetésben a gyerekek egészséges táplálékot fogyaszthatnak majd, lesz minden étteremben paleomenü, stb.

Elmirával most egy új könyvön dolgozunk, én a szakirodalom segítségével keresek választ az elmúlt öt év alatt felmerülő kérdésekre, ő receptekkel igyekszik támogatni az új felismeréseket.  Sajnálatosnak tartom, hogy 5 év után is a „hiányzó hős” helyét kell betöltsem, mert egy komoly elméletképző  sem jelent meg a mozgalomban az elmúlt években. Sajnálatos módon annál több felszínes, de tetszetős teória olvasható, amelyeknek persze meg lesz a böjtje, de nem azért, mert én ezt kívánnám, hanem mert ez a dolgok természete. Marad a lényeg, az élhető, realista paleó. Süteményesen, kenyeresen, olykor kompromisszumokkal. 

2015. március 28., szombat

dr-toth-es-orvoscsoportja-megkovetese

2015 március  27-én a következő ügyvédi felszólítást kaptam. A felszólításban megkövetelt bocsánatkérésnek készséggel eleget teszek. A bocsánatkérésem a levél után olvasható.


dr. Köteles Mária ügyvéd
okl. külkereskedelmi szakjogász

Tisztelt Szendi Gábor Úr!
Az ide mellékelt meghatalmazás alapján, Dr. Tóth Csaba megbízásából fordulok önhöz.
Megnevezve megbízómat, http://szendigabor.blogsoot.hu/2015/02/paleo-terefere.html saját blogján az alábbi nyilatkozatot tette közzé:
Rozcsikának címezve:

Ami azt illeti, Te is udvarias társalgást folytatsz tóthal és hű fegyverhordozójával, miközben megint a halálba készülnek küldeni
egy rákbeteget. Roóz óta tudjuk, hogy hogy megy ez náluk. Ha a beteg véletlenségből javul, akkor azt ők csinálják,  ha meg romlik, akkor a vérképéből kiderítik, hogy nem volt ketózisban, rossz forrásból szerzi be a húst és viszlát, találkozunk a ravatalozóban."
''lvancsó csoportjában ez a két sötét figura szakértőként, sőt barátként oszthatja az észt.''
"Szerintem nem volna szabad szóba állni tóthtal és segédjével.
Nem tudhatjuk, hogy ketózisban volt-e a hölgy, és ezt tóthék sem tudják, csak le akarták vakarni a kellemetlenkedő pácienst. Ők a sikertörténeteket szeretik, és ha a beteg nem javul, az nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy nem az ő tanácsaikat követte. Nem egy ilyen betegről tudok, akinek egyszer csak többet nem válaszoltak a leveleire, nem vették fel a telefont, mert romlott. Roóz is így járt, nem de? A sikertelenné váló betegtől gyorsan meg kell szabadulni, mert a végén még feljelentés lesz belőle, és kiderül,  hogy nem is praktizálhatna, hiszen kirúgták tudtommal az orvosi kamarából is, praxis joga sincsen."

Tisztelt Szendi Gábor Úr! A ketogén étrenddel való gyógyítás mintegy százéves tudományos módszer és az evolúciós orvoslás alkalmazza. Dr. Tóth Csaba és orvoscsoportjának a paleo-ketogén étrenddel kapcsolatos tudományos cikkei nemzetközi és hazai tudományos fórumokon is megjelentek, és a
á paleomedicina.hu honlapon bárki által hozzáférhetőek. Ez a honlap folyamatosan közzéteszi cikkeiket, amelyeket elismert szakmai folyóiratok jelentetnek meg. Tudományos szakcikkeiket elbíráló külföldi szakemberek,egyetlen alkalommal sem fogalmaztak meg kockázatot a módszerükkel szemben.
Ön viszont közzétett blogbejegyzéseivel rontotta megbízóm tudományos hitelét, negatív színben tünteti fel módszerét és munkatársait is, megalapozatlan tényállításaival kétségbe vonta szakmai kompetenciáját, és ezáltal hátrányosan befolyásolja a paleomedicina orvoscsoportról kialakulóban lévő
tudományos és közéleti képet, végül összefoglalva és jogi nyelvre fordítva, mindezek által sérti Dr. Tóth Csaba és orvoscsoportjának a Polgári Törvénykönyv 2:43. paragrafus d.) pontjában nevesített és 2:45. paragrafusában részletesen körülírt jó hírnévhez való jogát.
Mindezekre tekintettel, most azt kérem, hogy saját blogján, ugyanott, ahol sértő nyilatkozatát közzétette, helyesbítő blogbejegyzésben kérjen bocsánatot Dr. Tóth Csaba megbízómtól és orvscsoportjától megalapozatlan blogbejegyzései miatt. Egyben tegye közzé a jelen felhívást, és adjon hangot a benne foglaltak valóságosságának és annak hogy a blogbejegyzéseiben foglaltakkal ellentétben, Dr. Tóth Csaba tevékenységét orvos kamarai tagsága alapján végzi. Kérem, hogy eszerinti helyesbítését 30 napon át tartsa fenn blogbejegyzései között. Abban a nem várt esetben, ha minderre a jelen felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerülne sor, úgy Dr. Tóth Csaba igényét a törvény rendes útján, személyiségijogi perben érvényesíti.
Tájékoztatom, hogy Dr. Tóth Csaba, folyamatos orvos kamarai tagságának igazolására a vonatkozó okiratot a jelenlétemben bemutatja Önnek, a velem a fentí elérhetőségek bármelyikén előre egyeztetett helyen és időpontban. Az okirat bemutatására Vonatkozó igénye esetén az időpont és hely egyeztetését Önnek kell kezdeményezni, mert a székhelyem Kecskeméten van' és az egyéb bírósági tárgyalásaimhoz is igazodnom kell.
Kecskemét, 2015. március 21. napján
Tisztelettel Dr. Tóth Csaba jogi képviseletében: dr. Köteles Mária Ügyvéd
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Megfelelve az ügyvédi felszólításnak, bocsánatot kérek fenti kijelentéseimért, és megkövetem Dr. Tóth Csabát és az általam személyesen nem ismert orvoscsoportját. Véleményként megfogalmazott igazolatlan állításaimat, melyek alkalmasak dr Tóth és orvoscsoportja jóhírének csorbítására, mint bizonyítatlan vélelmeket ezennel visszavonom. 

Mentségemre szolgáljon az, hogy olvasva a Facebookon egy folyamatosan romló státuszú rákbeteg és Dr. Tóth és munkatársa levelezését, melyben az előrehaladott rákban szenvedő beteg azt panaszolta, hogy követve Dr. Tóth utasításait, tumormarkerei egyre romlottak, majd bal veséje leállt, elhamarkodottan és indulatosan arra következtettem, hogy itt műhiba történt, és nem vettem figyelembe Tóth doktor és munkatársa azon megjegyzéseit, hogy szerintük a beteg vérképe alapján nem is volt ketózisban és megbízhatatlan forrásból szerzi be az elfogyasztott húsokat, azaz nem követte az orvoscsoport utasításait, így nem csoda, hogy állapota nem javult. Így utólag belátom, hogy elhamarkodottan minősítettem Dr. Tóthot és orvoscsoportját, anélkül, hogy az eset minden részletét alaposan megismertem volna.

Azt is beismerem, hogy előítéletek mozgattak blogbejegyzésem írásakor, mert Dr. Tóth hajdani kezeltjének, a haldokló Roóz Péternek Facebookon közzétett búcsúlevelét is szó szerint vettem, miszerint Tóth doktor őt betegsége romlásakor cserbenhagyta. Elismerem, hogy nem volt jogom az azóta elhunyt Roóz Péter -állapotából fakadóan- elfogultnak tekinthető levelét készpénznek vennem, és abból dr. Tóth és munkacsoportja munkájára nézve hamis következtetéseket levonnom. Mindezt most is csak azért említem, mert Roóz Péter esetére is úgy hivatkoztam, amely azt sugallhatja a blog olvasóinak, hogy dr. Tóth helytelenül járt el betege ügyében. Az ilyesfajta sugalmazásért is szeretnék bocsánatot kérni.

Végül, természetesen készséggel elismerem azt is, hogy a tények ismerete nélkül, elhamarkodottan fogalmaztam meg azt a véleményemet is, hogy Tóth doktor nem tagja az orvos kamarának. Tagságát ugyan megerősíteni most sem tudom, hiszen a tagságot igazoló okiratot nem láttam, de nincs okom kételkedni a jogi képviselő állításában, miszerint dr. Tóth tagjai az orvosi kamarának. Ismét hangsúlyozom, hogy nem volt jogom még véleményként sem kétségbe vonni a kamarai tagságát, mert erről tényszerű ismerettel nem rendelkeztem. Tehát bocsánatot kérek azért is, mert olyan színben tüntettem fel Dr. Tóthot, hogy nem tagja az orvosi kamarának.

Mindezt a nyilatkozatot dr. Tóth jog képviselőjének felszólítására tettem, mert elismerem, hogy dr. Tóthnak elévülhetetlen joga jó hírneve védelme. A jövőben tartózkodni fogok a hasonló megnyilvánulásoktól. Mivel nem követtem munkásságát, nem tudtam, hogy időközben nemzetközileg is elismert szakemberré vált, ami még érthetőbb teszi számomra, hogy jóhírét nem szeretné csorbítva látni még egy blogbejegyzésben sem.


Úgy vélem, ezzel eleget tettem jogi és erkölcsi értelemben is dr. Tóthtal és orvoscsoportjával szembeni bocsánatkérési kötelezettségemnek. 

2013. december 24., kedd

Paleo csevely

Hét-nyolc éve indult a Tények-tévhitek oldalam, s ez volt az első képeslap, amit akkor kiküldtem maroknyi olvasómnak. Azóta is a kedvencem, ezzel kívánok Nektek 
Boldog Paleo Karácsonyt.

2013. július 13., szombat

dumcsi csak ugy 5

Szendi Gábor:
Párizs paleós szemmel

A paleo egy életforma, és tapasztalataim szerint semmi akadálya annak, hogy utazáskor is paleo elvek szerint éljünk. Ehhez csak némi rákészülés, és a fagylaltosok és csokiárusok szirénhangjával szembeni süketség szükséges.

Sokaknak okoz fejtörést, miként tartsák be a paleoelveket utazáskor, nyaraláskor, különösen külföldön. Sok éves tapasztalatom, hogy ez -némi előrelátással, és a kísértéseknek való ellenállással - elég egyszerűen megoldható. Persze, mindig vannak kivételek. Pár éve egy lány kérdezte levélben, mit tegyen, mert a Szaharába három hetes tevetúrára indul, és ott a fő eledel valami lepényféle. Azt válaszoltam neki, hogy ilyen körülmények közt nincs más választása, mint a túlélésre koncentrálni. Az éhhalálnál még az egészségtelen táplálkozás is jobb, s a nyugati vagy "földművelő" étrend nem három hét alatt fejti ki megbetegítő hatását. De ezen az alapon mégsem tanácsolom, hogy csak a kényelem kedvéért akár egy hétre is felhagyjunk a paleóval, ha máskülönben kis odafigyeléssel meg tudjuk oldani. A paleo egy életforma, egy életelv, s az ember tartását szokásai és elvei adják. Aki a körülményekhez illően könnyedén cserélgeti elveit, az igazából nem is köteleződött el egyik mellett sem. Másrészt sokak elrettentő tapasztalata, hogy a "melléevés" gyorsan megbosszulja magát, pattanások, afták, puffadás formájában. Mellesleg ezek a gyorsan jelentkező tünetek is mutatják, milyen étrendhez edződött hozzá a nyugati ember.

Idén 12 napot töltöttem Párizsban, s végig könnyedén tartottam a paleo táplálkozás szabályait.
Tudtam előre, hogy elsősorban a paleo reggeli fog nehézséget jelenteni, a szállodában ugyanis kifli, croissant, pirítós és müzlik a fő eledelek. A szállodalakók nagy lakmározásokat csaptak ezekből, és térfogatukból látszott is, hogy ezt az abrakot eszik otthon is. Elkerülendő a reggeli koplalást, sütöttem előre egy tepsi kókuszlisztes meggyes piskótát (15 tojás szétválasztva, eritrittel felverve, 1 dl kókuszzsír, 10 dkg kókuszliszt, 1 sütőpor, egy üveg meggybefőtt) és beszereztem fél kiló Gastroyal Paleolit Sajtos-szezámos rudat és fél kiló Gastroyal Paleolit Kakaós kekszet. A piskóta hűtés nélkül 4 napot bírt ki. Amíg tartott, addig azt vittem le a reggelihez, plusz felfaltam a sonkát és a sajtot, amit kaptunk a reggelihez. A DM-ben még itthon vettem zabtejszínt, a kávémba azt öntöttem. Később Párizsban találtunk mandulatejet is a boltokban, sőt ugyanolyan zabtejszínt is, mint amit itthon vettem. A kedves kocka alakú konyhásnő gyorsan elkönyvelt minket a "furcsa párnak", látva dobozainkat, maréknyi bekapdosott vitaminjainkat. Az ottfelejtett szacharinomat kidobta, mert nem tudta, mi az.

A piskótaellátmány kimerülése után minden reggel két Gastroyal Paleolit Kakaós kekszet vittem le a reggelihez és megkentem őket vajjal. Ez a keksz eléggé tömör és laktató, de azért ha mégis éhes maradtam, elropogtattam néhány sajtos-szezámos rudacskát. Persze, lehet sütni is száraz süteményeket előre, de nekem nem volt időm kikisérletezni a megfelelő fajtát, ezek a gastroyalos sütik pedig már beválltak. A "minden kötél szakad" esetre vittem azonban aszalt áfonyát és zabpelyhet, s az utolsó két nap mandulatejjel felöntve már ezt reggeliztem. Mint újra és újra hangsúlyozom, a zabpehely véleményem szerint szükség esetén abszolút elfogadható, mert nincs benne glutén és glikémiás tulajdonságai elég jók. Persze rendszeres fogyasztását továbbra sem ajánlom. Hasonló a helyzet a sajtokkal. Itthon soha nem fogyasztok sajtot, de szükség esetén kisebb rossznak tekintem.


Cézár saláta hagymalevessel

Az ebéd Párizsban nem gond, mert a franciáknál a saláta nemzeti eledelnek számít. Sok helyen árulnak Cézár salátát (csirkehús, sajt, saláta öntettel), a húsokhoz mindenhol lehet kérni krumpli helyett salátát. A jellegzetes turistamenü, amit olcsóságáért szeretnek a turisták, eleve valami salátával kezdődik,


Előétel: Tojás salátával (éhes voltam, és fotó előtt beleettem)

utána valami hús, salátával, és a végén általában választható desszertnek a gyümölcssaláta. Az étlapokon a csirke és kacsacombot a franciák csirkelábnak és kacsalábnak hívják!


Bocsi, már kicsit megrágtam.

Egyébként a rengeteg elhízott párizsi láttán bennem szertefoszlott az a korábbi évtizedekből származó kép, hogy a franciák egészségesen táplálkoznak. bár a statisztikák szerint még mindig náluk a legkevesebb az elhízott ember, az utcán nem ez volt a benyomásom. Az is feltűnő volt, hogy a rengeteg bevándorló közt aránytalanul több volt a súlyproblémával küzdő: ők az egészséges táplálkozás tradícióinak hiányában sokkal védtelenebbek a nyugati étrend csábításaival szemben.

 

Napközben narancsot ettünk, ha megéheztünk. A narancs jól cipelhető, a szomjat is oltja, sokáig eláll. Kávézni a Starbuckban érdemes, mert a kávéházakban és vendéglőkben általában színes melegvízet szolgálnak fel kávé gyanánt. Éppen ezért mindig vittem magammal kis üvegben neszkávét, és minden ilyen löttyöt feldúsítottam. A Starbuckokban egyébként szinte zavar támad, ha valaki kávét kér, mert a legtöbb vevő valami fagyiszerű, tejszínsapkával díszített édességet vásárol. Ez persze nem a Starbuck bűne, ők csak mennek a fogyasztói ízlés után. De javukra írom, hogy náluk kapható gyümölcssaláta is.

A franciáknál a paleo nem elterjedt irányzat, a bioboltokban még mindig a teljes kiőrlésű cuccok meg a szója a divat. A párizsi Shakespeare könyvesboltban egy könyvet találtam paleo témakörben, az is a paleo kritikája volt. Marlene Zuk 2013-as Paleofantasy könyvéről van szó. Megvettem, nem árt, ha megvan, netán egy paleoszkeptikus majd erre talál hivatkozni. A könyv - csak beleolvastam - ostoba és felületes, ugyanazt a nótát fújja, mint a paleót általában nem értők. Zuk, aki mellesleg nem egy buta nőszemély, több könyv szerzője, egyszerűen csak leragadt a "mit evett az ősember" érvelésnél, na meg, hogy a laktózt le tudjuk bontani, tehát akkor a tej okés.

Összességében a paleót simán lehet tartani külföldön is, ezt korábban, más országokban is megtapasztaltam. Érdemes kicsit rákészülni, különösen az első napok kedvéért, amíg fel nem fedezzük az adott ország/város lehetőségeit. Az élelmiszer ellátmányt nem ajánlatos kézipoggyászban vinni, mert a kukában fog landolni a szigorú ellenőrzések miatt.

2013. január 16., szerda

A rák és a ketogén étrend


Fontosnak érzem a téma megbeszélését, mert az emberek harmada-negyede rákban hal meg, az onkológia a betegek jó részének csak meghosszabbítja az életét, mivel maga az onkológiai kezelés okoz olyan károsodásokat, amelyek a rákos folyamat felgyorsulását és továbbterjedését eredményezi. Fontos azért is megbeszélnünk a ketogén étrend előnyeit és veszélyeit, mert a paleót vulgarizáló nézetek egyre terjednek, egyre több ember vált át ketogénre minden komoly indikáció nélkül, s kudarcaik mind a paleomozgalom kárára válnak.

A ketogén diéta története

Hugh Conklin oszteopata 1920-ban azzal a teóriával állt elő, hogy az epilepsziát a táplálékból képződő mérgek okozzák, és ebből arra következtetett, hogy a táplálékmegvonás hatásos kezelése az epilepsziának. Betegei 15-20 napon át éheztek és csak vizet ihattak. Aki ezt kibírta, annak epilepsziája valóban megszűnt vagy a rohamok száma jelentősen csökkent. Tudós elmék számára azonban két dolog már akkor is világos volt. Az epilepsziát nem mérgek okozzák, az éhezés tehát valami más okból hatásos. A Mayo klinika kutatói már következő évben bizonyították, hogy az éhezés során ketontestek képződnek, s az javít az epilepszián, hogy a sejtek cukor felhasználása helyett átállnak a ketogén üzemmódra. Éhezés nélkül úgy lehet a vérben magas ketontest szintet elérni, hogy az ember étrendje 3-4:1 arányban zsírt és fehérjét tartalmaz. A fehérje mértékét a test normál fehérjeszükségletének megfelelően állapították meg. A ketogén étrend nagy sikernek nézett elébe, azonban hamarosan felfedezték a phenytoint, majd a barbiturátokat és más, epilepsziában relatíve hatásosnak mutatkozó nyugtatókat, és ez egycsapásra kiszorította a ketogén étrendet az epilepszia kezeléséből. Az 1990-es években a ketogén étrend egy szerencsés fordulatnak köszönhetően vált ismét népszerűvé.  Jim Abraham hollywoodi producer kisfia csillapíthatatlan epilepsziában szenvedett, s Abraham nem akart ebbe belenyugodni. Kiderítette, hogy hajdanán a ketogén étrend milyen hatásos volt, és a John Hopkins kórházban kipróbálták, s a fiú meggyógyult.  Abraham ekkor létrehozta a Charlie Alapítványt, könyvet jelentetett meg a ketogénről és filmet készített a diéta hatásáról „Az első, hogy ne árts” címmel. A Charlie alapítvány hét kórházban lefolytatott vizsgálatot indított, melynek eredményét 1996-ban mutatták be az Amerikai Epilepszia Társaság konferenciáján.
150 gyermekből 7% teljesen rohammentessé vált, 20%-nak 90%-ban lecsökkent a rohamainak a száma. 6 évvel később a gyerekek már nem voltak a diétán, de 27%-uk gyógyszer nélkül rohammentes volt, vagy szórványos rohamuk volt. Ma a haladó epileptológusok álláspontja az, hogy ha két gyógyszer nem hat az epilepsziára, harmadikként a ketogén étrendet kell megpróbálni  (Freeman és mtsi., 2007). E kompromisszumos álláspontnál valószínűleg szerencsésebb a ketogént előbb kipróbálni, tekintve, hogy az epilepszia elleni gyógyszerek komoly mellékhatásokkal rendelkeznek.

Tévhitek a ketogén étrenddel kapcsolatban

Orvosok is, laikusok is össze szokták keverni a ketózist a ketoacidózissal. Előbbi egy evolúciósan kialakult normál működési mód éhezés vagy minimális szénhidrátbevitel esetén, utóbbi, a ketoacidózis egy életveszélyes állapot, amely 1-es típusú cukorbetegeknél szokott előállni az inzulin teljes hiánya miatt. Ezért az acetonos lehelet vagy a vizeletben található ketontestek nem feltétlen vészjelek. Az evolúció során két mechanizmus alakult ki a sejtek energiaellátására. Az egyik a szénhidrátokból kialakuló glukóz, ill. a májban és izmokban  elraktározott glikogén. Ez a szisztéma azonban csak 12-14 órán át képes a szervezet működését fenntartani. A ketogén étrend során ketontestek (aceton, acetoacetát és béta-hidroxibutiric sav) keletkeznek, amelyekből a sejtek energiát tudnak nyerni (Freeman és Kossoff, 2010). Ez a szisztéma akármeddig képes energiával ellátni a szervezetet, mint az eszkimók vagy a maszájok példája ezt remekül bizonyítja. Akár e két népcsoportra is hivatkozhatnék, de a vizsgálatok is azt mutatják, hogy csecsemőknél és kisgyerekeknél is jól alkalmazható a ketogén étrend (Freeman és Kossoff, 2010).
Amit fontos tudni annak, aki ketogénre akar átállni, hogy vagy fokozatosan érdemes, vagy bevett módszer az előtte való egy napos éhezés. Fontos az ásványi anyagok és vitaminok fokozott pótlása, hiszen a ketogén étrend e tekintetben komoly hiányokat idéz elő. Különösen fontos kálium citrátot fogyasztani, hogy a vesekövet elkerüljük (Freeman és Kossoff, 2010).
A ketogén diéta agyi hatásai ráirányították a figyelmet arra, hogy a ketogén étrend általában is pozitív hatású a neurodegeneratív betegségekben, mint pl. Alzheimer betegségben, Parkinson kórban, sztrók utáni állapotban, agysérülést követően (Balietti és mtsi., 2010).

A ketogén és a rák

Otto Warburg kétszeres orvosi Nobel díjas írta le a ráksejtek cukoréhségét és a mitokondriumok, azaz a sejtek energiagyárának megváltozott működését (Warburg és mtsi., 1927; Warburg, 1956). A ketontestekből a sejtek csak úgy tudnak energiát nyerni, ha megváltoztatják működésüket. Erre az átállásra a primitívebb ráksejtek nem képesek, ezért az éhezés és a ketogén étrend megfosztja a ráksejteket a tápláléktól (Seyfried és mtsi., 2009). Mivel az agydaganatok kezelése a legproblematikusabb és esetükben általában nagy a kiújulási hajlam és a halálozás, ezért a szerény klinikai kutatásban először ezt vették célba.
A daganatok cukorfüggését jól mutatja az alábbi grafikon: 

(Forrás: Seyfried és mtsi., 2012)

Linda Nebeling és csoportja 1995-ben két asztrocita daganatban szenvedő kislányon próbálták ki a ketogén diéta hatását. A kislányoknál a tumor cukorfelvétele 22%-kal csökkent, és az egyik kislány egy évig tünetmentes maradt (Nebeling és mtsi., 1995).
Egy másik humán klinikai esettanulmány szerint a rendkívül agresszív, több gócú glioblasztóma terjedését és növekedését sikerült jelentősen lelassítani (Zuccoli és mtsi., 2010).
Állatkísérletekben inkább bővelkedünk, és ezek eredménye, jellegüknél fogva, átvihetők az emberre. Állatkísérletekben Abdelwahab és munkatársai mutatták ki, hogy a ketogén étrend jelentősen megnöveli a sugárterápia hatását rosszindulatú glioma esetén (Abdelwahab és mtsi., 2012).
Victor Ho és csoportja 2011-ben számolt be állatkísérlet sorozatáról (Ho és mtsi., 2011). Alacsony szénhidrát-magas fehérje tartalmú étrendet hasonlították össze a nyugati típusú nagy szénhidráttartalmú étrenddel. Az egerekbe tumorsejteket oltottak, majd 8% szénhidrátot tartalmazó, ill. nyugati étrendre fogták őket. A daganatok jóval lassabban növekedtek az alacsony szénhidrátot fogyasztó csoportban.
(forrás: Ho és mtsi., 2011)
Kipróbálták különböző szénhidrátarányokkal, és azt találták, hogy minél alacsonyabb a szénhidrát, annál jobban lelassul a daganat növekedése.
Amikor a különféle étrendekkel kemoterápiás szert is párosítottak, az alacsony szénhidráttartalmú étrendek esetén jelentősen hatásosabb volt a kemoterápiás szer, ill. a Celebrex is, ami egy Cox-2 bénító, azaz gyulladásgátló szer (mint általában a ma kapható modern fájdalomcsillapítók).
A legfigyelemreméltóbb eredményük az volt, amikor olyan egértörzsön próbálták ki az alacsony szénhidráttartalmú étrendet, amely törzset a Her2 típusú, legagresszívebb mellrák spontán kialakulására tenyésztettek ki. Ezeknek az egereknek 70-80% esélyük van arra, hogy életük során mellrák alakuljon ki náluk. A nyugati étrenden tartott egerekben 1 éves korukra 50%-ban mellrák alakult ki, míg a 15% szénhidráttartalmú étrenden tartottak közül egynél sem alakult ki mellrák. Az egerek 32 hónapos élethossza alatt a nyugati étrenden élő egerek 70%-ban kialakult a mellrák, míg a másik csoportban csak 30%-os volt a rákkockázat.
Embereknél a BRCA1 és BRCA2 hibás gének ugyancsak 70-80%-os mellrák kockázatot képviselnek. Ezek a gének azonban évmilliók alatt nem szelektálódtak ki, mert nem okoztak mellrákot. Az askenázi zsidók körében ez a ráktípus igen gyakori, viszont a sovány, azaz alacsony kalórián élő askenázi nőknél jóval kisebb a mellrák kockázata (King és mtsi., 2003). Ez egybecseng az állatvizsgálatokkal: az alacsony szénhidráttartalmú étrenden a rákkockázat nagyon alacsony. (És akkor még a D-vitamin rákmegelőző hatásáról nem is beszéltünk!)
Thomas Seyfried és csoportja élen járnak a ketogén rákban való alkalmazásának kutatásában. 2012-es összefoglalójukban (Seyfried és mtsi., 2012) több fontos szempontot vetettek fel, amely a rák terápiájában alapvető.
Rámutattak arra, hogy a jelenlegi standard agytumor kezelési technikák jelentősen hozzájárulnak a páciensek túlélési idejének megrövidítéséhez. A agydaganatok sejtjei elsősorban cukorral és glutaminnal táplálkoznak. A szokásos beavatkozások,mint kemoterápia, besugárzás, sebészeti eljárások, jelentősen megnövelik a glutaminszintet az agyban, ami a tumor kiújulást és terjedést elősegíti. A sugárkezelés agyduzzanatot okozó hatását szteroidok (dexamethazon) adásával szokták kivédeni, ami viszont jelentősen megemeli a vércukorszintet, ami viszont serkenti a tumorok növekedését. Az IGF-1 szint (Inzulinszerű növekedési faktor) szoros függvénye a vércukorszintnek, és szintén serkenti a daganatok növekedését. A sebészeti beavatkozások után fellépő sebgyógyulás sejtosztódással történik, ez a megnövekedett vércukor és glutamin szint esetén elősegíti a tumorok újrakeletkezését.
A szerzők szerint a ketogén étrendet kalóriamegszorítással kell alkalmazni, a kalóriacsökkentés ugyanis egyfelől azokat a rákfajtákat is visszaszorítja, amelyekre a ketogén étrend önmagában hatástalan volna, másfelől a kalória csökkentett étrend gátolja a rák terjedésében fontos szerepet játszó új ér képződést. A kalóriacsökkentett táplálkozás serkenti az apoptózist (programozott sejthalált), ami azért fontos, mert ez nem jár gyulladással. A gyulladás serkenti a rák növekedését, a kalóriacsökkentett étrend viszont kifejezetten más mechanizmusokon keresztül is csökkenti a gyulladáskeltő faktorok szintjét.
Az alábbi ábrán a ketogénre rosszul reagáló agytumor típus növekedését hasonlították össze ketogén és nyugati étrend mellett, ill. mindkét étrendben a kalóriacsökkentés hatását is vizsgálták.
(forrás: Seyfried és mtsi., 2012)

Ennek ellenére, más megfontolásokból, nem egyszerűen a kalóriacsökkentést javasolják, hanem a ketogénnel kombinált kalóriacsökkentést, ugyanis a ketogén csökkenti a glutamin szintet is, és más rákellenes mechanizmusokat is beindít.

Összefoglalva az eredményeket, a ketogén étrend, még inkább a kalóriacsökkentéssel párosuló ketogén étrend jelentősen megnöveli a gyógyulási esélyt, kombinálva a különféle szükséges kezelésekkel. A rák megelőzésében az alacsony szénhidráttartalmú étrendnek, mint pl. a paleolit táplálkozásnak kitüntetett szerepe van. Fontos szem előtt tartani, hogy a rák megelőzésben ill. kezelésben kitüntetett szerepe van a D-vitaminnak is. Sajnos, aki az étrend rákellenes hatását vizsgálja, elfelejtkezik a D-vitamin tumorgátló hatásáról, aki meg a D-vitaminkutatásban van otthon, az nem tud az étrendi hatásokról. A kettő kombinációja vezet igazán sikerre. 


2012. november 28., szerda

2012. november 18., vasárnap

2012. október 31., szerda

Szendi Gábor: A paleo és a férfitermékenység


1992-ben jelent meg Elisabeth Carlsen és munkatársai elemzése, amely 1938 és 1990 közt megjelent 61 spermakoncentrációt és ondómennyiséget mérő vizsgálatot ölelt fel (Carlsen és mtsi., 1992).  Az eredmények meglehetősen riasztók voltak, mert 50 év alatt mind az ondó mennyisége, mint a spermaszám jelentős csökkenést mutatott. Az 1 ml-re eső spermaszám 113 millióról 66 millióra csökkent.
(forrás: Carlsen és mtsi., 1992)

Ezzel a folyamattal párhuzamosan kettő-négyszeresére nőtt a hererákok száma és gyakorivá vált a rejtett heréjűség és a húgycső kivezetési rendellenességek száma. A termékenységi és férfi nemiszerv fejlődési rendellenességek oka a magzati életben a magzatot ért fejlődést megzavaró hormonhatások. A rejtett heréjűség egy vizsgálat szerint 1950 és 1980 közt ötszörösére nőtt. A férfi nemi és vizeletkiválasztó szervek rendellenes fejlődéséért a hormonális működéseket megzavaró tényezőket teszik felelőssé. Ezek egy része a hormonszerű hatásokat imitáló vegyi anyagok, pl. az un. Xenoösztrogének, amelyek a rovarírtószerek, a műanyag palackok, stb. bomlásakor keletkeznek (Mostafa és mtsi., 2007).
Nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben ne váljunk se fatalistává, se paranoiddá. Fatalista az, aki azt gondolja, ezek a hatások végzetszerűen kikerülhetetlenek, tehát nem is érdemes tenni ellenük semmit, a paranoid reakció pedig az, amikor az emberek válogatás nélkül mindennel szemben gyanakvóvá válnak.
A paleolit táplálkozás kapcsán mindig azt hangsúlyozom, hogy ez az ősi táplálkozás rekonstrukciója, nem pedig megismétlése, azaz a modern környezetben a ma beszerezhető tápanyagokból próbáljuk közelíteni az ősi táplálkozást. Mint az alábbiakban rámutatok, a nyugati táplálkozás számos olyan élelmi anyagot tartalmaz, amely felelős a férfi nemi szervek fejlődését és funkcióit károsító hatásokért, vagyis önmagában nem magyarázza meg a férfi termékenység csökkenését a környezeti vegyi ártalom. Korlátozott lehetőségeink vannak a xenoösztrogének hatásait kivédeni, bár még ez sem reménytelen, hiszen a fordított ozmózissal szűrt víz már nem tartalmaz vegyi szennyeződést, és ennek fogyasztásával elkerülhető pl. a műanyag palackos ásványvíz fogyasztás is. Hasonló körültekintéssel más xenoösztrogén hatások is csökkenthetők. Ami igazán kivédhető azonban, az a nyugati táplálkozás káros hatása. Az alábbiakban valójában csak megismétlem a paleo táplálkozás ajánlásait, de konkrétan bemutatom, hogy a paleolit táplálkozás által nem ajánlott makrotápanyagok miként okozzák a férfi termékenység csökkenését.
A legáltalánosabb hatások felöl közelítve a problémához, egy 2008-ban megjelent vizsgálatban 526, meddőségi klinikán kezelt férfi adatain mutatták ki, hogy az alacsony spermaszám és a spermák mozgékonysága fordított kapcsolatban áll az elhízottsággal. Míg a normál súlyúak közt 5.3%-ban fordult elő kórosan alacsony spermaszám, addig az elhízottak (BMI nagyobb, mint 30 kg/m2) közt ez az arány már 15.5%-os volt (Hammoud és mtsi., 2008). A gyengén mozgó spermák a normál súlyúak 4.3%-át, az elhízottak 13.3%-át jellemezte. Az elhízás alacsony tesztoszteron és magas ösztrogénszintet eredményez, s ez a kettős hatás vezet a spermaképzés zavaraihoz. A kedvezőtlen irányban megváltozott hormonszinteket az inzulinrezisztencia idézi elő férfiakban is, akárcsak nőknél a Policisztás Ovárium Szindrómában (Tsai és mtsi., 2004). Az inzulinrezisztencia növekedésével arányosan csökken férfiakban a tesztoszteronszint (Tsai és mtsi., 2004).
(forrás: Tsai és mtsi., 2004).

Jól tudjuk, hogy az inzulinrezisztenciát a gyorsan felszívódó szénhidrátok okozzák, azáltal, hogy túlságosan megemelik a vércukorszintet és az inzulinszintet, cukor túlkínálat alakul ki a sejteknél, és a szervezet a fölös cukrot végül a zsírszövetekben tárolja el. Az elhízás következtében kialakult szervezetszintű gyulladás pedig tovább fokozza az inzulinrezisztenciát, ami végül gyakran vezet el a cukorbetegséghez. Mindezek fényében nem meglepő az a legfrissebb eredmény, miszerint a gyorsan felszívódó szénhidrátok fogyasztása csökkenti a spermaszámot, nyilván azért, mert a növekvő finomított szénhidrátok fogyasztása inzulinrezisztenciát és gyulladást eredményez, ami a tesztoszteronszint csökkenéséhez vezet. A vizsgálat azért is figyelemreméltó, mert 20 éves, egészséges, heti átlagosan 11 óra kemény sporttevékenységet végző férfiakon végezték. Négy csoportba osztották a szénhidrátfogyasztás növekvő mértéke alapján a férfiakat. A legkevesebb szénhidrátot fogyasztóknak 49 millió/ml, a legtöbb szénhidrátot fogyasztóknak 35 millió/ml volt a spermakoncentrációja. A glikémiás telitettséget nézve, a legalacsonyabb glikémiás telítettségű szénhidrátokat fogyasztóknak átlagosan 59 millió/ml, a legnagyobb glikémiás telítettségű ételeket fogyasztóknál 32 millió/ml volt a spermakoncentráció (Chavarro és mtsi., 2012). Mi lehetne az eredmény idősebb (tehát eleve alacsonyabb tesztoszteronszintű), keveset mozgó férfiakon?
Közbevetőleg itt jegyezném meg, hogy a prosztata megnagyobbodás, mint jellegzetes férfiprobléma magyarázata is valószínűleg orvostudományi mítosz, ugyanis jelenleg a kumulatív tesztoszteronhatással magyarázzák, hogy az élet dereka után kezd a probléma megjelenni, de mégis csak furcsa, hogy amikor csökkenni kezd a tesztoszteronszint, pont akkor kezdődnek a prosztata problémák, holott fordítva volna logikus. A mai kezelések a tesztoszteronhatást igyekeznek csökkenteni. Ez valószínűleg tévedés, valójában a növekvő ösztrogénszint, a növekedési faktorok (inzulinszint) és a magas vércukorszint serkenti fokozott növekedésre a prosztatát. (A D-vitamin hiányról most nem is beszélve.)
A paleolit táplálkozás várható pozitív hatását vetíti előre az az elemzés is, amely a spermák mozgékonysága és az étrend közt mutatott ki kapcsolatot. Audrey Gaskins és munkatársai faktoranalízissel két étrend típust különítettek el a vizsgálati személyek étrendjében, a nyugatit és a tradicionálist. A nyugatit nem kell bemutatni, a tradicionális étrend pedig lényegében egy jelentős lépés a paleó irányába, azzal a különbséggel, hogy tartalmaz teljes kiőrlésű gabonaféléket, hüvelyeseket. A tradicionális étrendet követők spermáiban szignifikánsan több gyorsan mozgó spermium volt található (Gaskins és mtsi., 2012). Ha összevetjük a kétfajta étrendet követők átlagos adatait, akkor bizony jogos a következtetés, hogy az itt tradicionálisnak nevezett étrend sem optimális, ugyanis a résztvevők testtömeg indexe 25 kg/m2 körüli (megegyezett a nyugati étrenden élőkével), és pl. attól függően, mennyire követték a tradicionális étrendi elveket, napi 13-23 dekagramm cukrot is elfogyasztottak, ami elég elképesztő mennyiség. Vagyis – csak ezt a két adatot kiragadva – a tradicionális étrend paleóra cserélése valószínűleg még markánsabb különbséget hozna létre a sperma minőségében.
A paleolit étrend nagy problémának tekinti a növényi olajok fogyasztását és az omega-3 hiányt. A növényi olajokkal nem csak az omega-6, hanem a transzzsírtartalom is a probléma. Mohammad Reza Safarinejad és mtsi. 2010-es vizsgálatában a meddő férfiak vérében és spermájában sokkal magasabb volt az omega-6 szintje, míg a termékeny férfiakban az omega-3 volt szignifikánsan magasabb szinten. Az omega-6 szinttel arányosan csökkent a sperma koncentrációja, a spermiumok mozgékonysága és nőtt a rendellenes alakú spermiumok száma (Safarinejad és mtsi., 2010). Az omega-3 szerepét a spermaképzésben jól bizonyította az a vizsgálat, amelyben spermaképzés zavarában szenvedő férfiaknak omega-3-at vagy placebót adva, az omega-3 csoportban a spermák száma 32 millióról 62 millióra, a koncentráció pedig 15.6 millió/ml-ről 28.7 millió/ml-re nőtt (Safarinejad, 2011). Egy másik vizsgálat azt bizonyította, hogy a spermiumokban található transzzsír mennyiségével fordítottan arányos a sperma koncentráció, azaz a magas transzzsír bevitel, ami a nyugati étrendre jellemző, csökkenti a spermiumok számát (Chavarro és mtsi., 2011).
A tejet a paleolit étrendben több okból sem ajánljuk. A sok tényező közül itt kiemelném a magas hormontartalmat. Több vizsgálat rámutatott arra, hogy a prosztatarák és a tej és tejtermék fogyasztás közt szoros kapcsolat van, s 13 ilyen vizsgálat elemzése 13%-os kockázatnövekedést mutatott ki (Qin és mtsi., 2007). A csak sajtokat vizsgáló kutatásokból 18%-os kockázatnövekedést kalkuláltak. Ez alátámasztja azt az intelmet, hogy sajtból is csak módjával egyen az, aki paleo étrend szerint táplálkozik.  Egy fogyasztási statisztikákon alapuló vizsgálat szintén szoros kapcsolatot mutatott ki a tej és a sajtfogyasztás és a prosztata és hererák gyakorisága között (Ganmaa és mtsi., 2002). Davaasambuu Ganmaa egy másik tanulmányának ismertetése olvasható a webszájton (Az ösztrogénkapcsolat tej és mellrák között ).

A mongol származású amerikai kutatónő rámutatott arra, hogy a szabadon legeltetett marhák tejében kevés ösztrogén van, mert amikor az állat vemhes lesz, majd szül, nem fogyasztják a tejét, míg a nyugati országokban a tejelő tehenek az év tíz hónapjában adnak tejet, és ebből 7 hónapon át vemhesen tejelnek, amely időszak alatt a tejben normál ösztrogénszint ezerszeresére nő. Egy 2012-es vizsgálat azt is igazolta, hogy a tej- és tejtermékfogyasztással arányosan csökken a spermaszám és sperma mozgékonyság (Afeiche és mtsi., 2012).
A szójafogyasztást is ellenzi a paleolit táplálkozási rendszer, s a Tények-tévhitek webszájton a szója káros 
hatásairól több cikk is olvasható lásd. Szója cikkek). Jelen cikk tárgya szempontjából a szója fitoösztrogén 
tartalma tűnik meghatározónak. Jorge Chavarro és mtsi. 2008-as vizsgálata bizonyította, hogy a 
szójafogyasztással arányosan csökken a spermaszám (Chavarro  és mtsi., 2008). A szerzők tárgyalják azt a szokásos ellenvetést, hogy Ázsiában sok szóját fogyasztanak, és rámutatnak arra, hogy a vizsgálatok szerint az ázsiai férfiaknak kisebb a heremérete, és a spermiumokat termelő sejtek száma is kisebb, s ennek 
megfelelően a sperma koncentrációjuk is kisebb. 
Aggodalmat szokott kelteni még a húsokban található hormonmaradványok (Mendiola és mtsi., 2009). Némi megnyugvást kelthet az, hogy Európában és Magyarországon az állatok hormonkezelése tilos, továbbá, hogy a húsok grillezése 50%-kal, sütése 36%-kal csökkenti az amúgy is alacsony hormonszinteket (Zeitou, 2011) (lásd még: Húsok hormontartalma ).

Ezzel  az összefoglalóval egy –bár nem jelentéktelen- részprobléma elemzésén keresztül is bizonyítani tudtam, hogy a paleolit táplálkozás elvei helytállóak. Fontosnak tartom leszögezni, hogy a paleolit táplálkozásnak nem az ősember táplálkozása, hanem a mai is fellelhető természeti népek étrendje a modellje. Ezek a népek sokáig élnek (tovább, mint a magyar ember) és mentesek minden civilizációs betegségtől. A paleolit táplálkozás azonban rekonstrukció, mivel ipari környezetben élünk, élelmi anyagaink nem tartalmazzák már olyan mennyiségben a nyomelemeket és vitaminokat, mint természetes körülményeink között. Ezért elengedhetetlen, hogy a hiányzó nyomelemeket és vitaminokat paleolit étrend mellett is pótoljuk. Hogy visszatérjek a „cseppben a tenger” vizsgálati módszerhez, meddőséggel küzdő férfiaknál és nőknél jelentős eredményt lehet elérni vitaminok (A, C, E, folsav vitaminok) adásával (Ross és mtsi., 2010), valamint cink adásával (Colagar és mtsi., 2009). A vitaminok pótlása (lásd. még D-vitamin kérdés, szelén, K2) rendkívül fontos, mert táplálékainkban ezek már csak nyomokban lelhetők fel. Ráadásul a természeti emberhez képest jóval nagyobb az igényünk a környezeti ártalmak miatt.

Felhasznált irodalom
 • Afeiche, M.; Mendiola, J.; Jorgensen, N.; Swan, S.H.; Chavarro, J.E.: Dairy food intake in relation to semen quality among active young men. Fertility and Sterility, Volume 98, Issue 3, Supplement, September 2012, Page S41
 • Carlsen E, Giwercman A, Keiding N, Skakkebaek NE. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ. 1992 Sep 12;305(6854):609-13.
 • Chavarro JE, Toth TL, Sadio SM, Hauser R. Soy food and isoflavone intake in relation to semen quality parameters among men from an infertility clinic. Hum Reprod. 2008 Nov;23(11):2584-90.
 • Chavarro, J.E.; Afeiche, M.; Mendiola, J.; Jorgensen, N.; Swan, S.: Carbohydrate intake and semen quality among young men Fertility and Sterility, Volume 98, Issue 3, Supplement, September 2012, Page S47
 • Chavarro, J.E.; Furtado, J; Toth, TL; Ford, J; Keller, M; Campos, H; Hauser, R: Trans–fatty acid levels in sperm are associated with sperm concentration among men from an infertility clinic Fertility and Sterility, Volume 95, Issue 5, April 2011, Pages 1794-1797
 • Colagar AH, Marzony ET, Chaichi MJ. Zinc levels in seminal plasma are associated with sperm quality in fertile and infertile men. Nutr Res. 2009 Feb;29(2):82-8.
 • Ganmaa D, Li XM, Wang J, Qin LQ, Wang PY, Sato A. Incidence and mortality of testicular and prostatic cancers in relation to world dietary practices. Int J Cancer. 2002 Mar 10;98(2):262-7.
 • Gaskins AJ, Colaci DS, Mendiola J, Swan SH, Chavarro JE.: Dietary patterns and semen quality in young men. Hum Reprod. 2012 Oct;27(10):2899-907.
 • Hammoud AO, Wilde N, Gibson M, Parks A, Carrell DT, Meikle AW. Male obesity and alteration in sperm parameters. Fertil Steril. 2008 Dec;90(6):2222-5
 • Mendiola J, Torres-Cantero AM, Moreno-Grau JM, Ten J, Roca M, Moreno-Grau S, Bernabeu R. Food intake and its relationship with semen quality: a case-control study. Fertil Steril. 2009 Mar;91(3):812-8.
 • Mostafa,RM.; Mirghani, Z.; Moustafa ,K.M.; Moustafa ,Y.M.; El Hefnawi, M.H.: New Chapter in old story : endocrine disruptors and male reproductive system. Journal of Medical Sciences Research, 1 (2): 33-42, 2007
 • Qin LQ, Xu JY, Wang PY, Tong J, Hoshi K. Milk consumption is a risk factor for prostate cancer in Western countries: evidence from cohort studies. Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):467-76.
 • Ross C, Morriss A, Khairy M, Khalaf Y, Braude P, Coomarasamy A, El-Toukhy T. A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility. Reprod Biomed Online. 2010 Jun;20(6):711-23.
 • Safarinejad MR, Hosseini SY, Dadkhah F, Asgari MA. Relationship of omega-3 and omega-6 fatty acids with semen characteristics, and anti-oxidant status of seminal plasma: a comparison between fertile and infertile men. Clin Nutr. 2010 Feb;29(1):100-5.
 • Safarinejad MR. Effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on semen profile and enzymatic anti-oxidant capacity of seminal plasma in infertile men with idiopathic oligoasthenoteratospermia: a double-blind, placebo-controlled, randomised study. Andrologia. 2011 Feb;43(1):38-47.
 • Tsai EC, Matsumoto AM, Fujimoto WY, Boyko EJ. Association of bioavailable, free, and total testosterone with insulin resistance: influence of sex hormone-binding globulin and body fat. Diabetes Care. 2004 Apr;27(4):861-8.
 • Zeitou, MM: Effect of cooking on the residues of natural sex steroid hormones in local and imported meats and meat products in Al-Qassim Region. Journal of Agricultural and Veterinary Sciences. Qassim University. Vol. 4, No. 2, (2011) pp:83-92

Bloghasználat

Kedves Blogosok!
Közös szabályunk, hogy mindig a legutolsó komment után írjuk a következőt, s nem használjuk az egyes kommentek alatt található "Válasz" lehetőséget.